Loading...

ป้ายกำกับ: หญ้าฝรั่น

หญ้าฝรั่น

หญ้าฝรั่น (Saffron)     เป็นเครื่องเทศที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่าถ้าได้รู้ว่าคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณมีมากเพียงไร            ขจัดผิวหมองคล้ำ     &#82 อ่านต่อ