Loading...

ป้ายกำกับ: มะละกอ

สรรพคุณและประโยชน์ของมะละกอ

มะละกอ ชื่อสามัญ Papaya มะละกอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L. จัดอยู่ในวงศ์มะละกอ (CARICACEAE) มะละกอเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกากลา อ่านต่อ