Loading...

ป้ายกำกับ: มะระขี้นก

สรรพคุณและประโยชน์ของมะระขี้นก

  ผลของมะระขี้นกจะมีรูปร่างคล้ายกระสวย ผิวเปลือกขรุขระและมีปุ่มยื่นออกมา โดยผลอ่อนจะมีสีเขียว แต่ถ้าเป็นผลแก่จะออกสีเหลืองอมแดง ปลายของผลจะแตกเป็ อ่านต่อ