Loading...

ป้ายกำกับ: ปรับสมดุล

เปิด 39 “สมุนไพรไทย” ปรับธาตุสมดุล ช่วยป้องกัน “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

ปัจจุบันเราพบว่า “โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลในเรื่องการกิน การอยู่ เช่น กินอาหารผิดส่วน ทั้งในเรื่องของคุณภาพ อ่านต่อ