Loading...

ป้ายกำกับ: กระชายเหลือง

สรรพคุณและประโยชน์ของกระชายเหลือง

  สมุนไพรกระชาย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพมหานคร), กระชายดำ กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม), จี๊ปู ซีฟู เปาซอเร๊าะ เป๊าสี่ เป๊าะส อ่านต่อ