Loading...

ฝนฟ้าอากาศ : อากาศโดยทั่วไปกลับมาร้อนบางพื้นที่มีฝนตก

แม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนขึ้น แต่บางพื้นที่ยังเสี่ยงที่จะเจอฝนตกได้ติดตามในฝนฟ้าอากาศลมหนาวจากจีน ที่ปกคลุมตอนบนของไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้สภาพอากาศโดยท อ่านต่อ

ลูกยอ/ใบยอ น้ำลูกยอ และสรรพคุณยอ

ยอ (Yor) หรือ ยอบ้าน (Yor Ban) จัดเป็นพืชให้ผลที่นิยมนำผลหรือใบมาใช้เป็นยาสมุนไพรมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมหลายชนิด อ่านต่อ

ถั่วฝักยาว ประโยชน์และสรรพคุณของถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว (Cow Pea, Chinese Long Bean) เป็นพืชผักสมุนไพรจำพวกเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคกลางเรียก ถั่วนา, ถั่วขาว หรือถั่วฝักยาว ส่วน อ่านต่อ

ตะลิงปลิง ประโยชน์และสรรพคุณของตะลิงปลิง

ตะลิงปลิง (Bilimbi, Cucumber Tree) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกไม้ยืนต้น ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้เรียก หลิงปริง หรือกะลิงปริง ส่วนชาวมลายูเรี อ่านต่อ

ขนุน ประโยชน์และสรรพคุณของขนุน

ขนุน (Jackfruit) เป็นผลไม้และพืชสมุนไพรจำพวกต้นขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียกมะหนุน เขมรเรียกขะเนอ ภาคอีสนเรียกหมักมี้ กะเ อ่านต่อ

แตงกวา ประโยชน์และสรรพคุณของแตงกวา

แตงกวา (Cucumber) เป็นพืชสมุนไพรจำพวกเถา ที่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคเหนือเรียก แตงร้าน, แตงช้าง, แตงขี้ควาย หรือแตงขี้ไก่ ส่วนชาวเขมรเรียก อ่านต่อ